AEMICS signal processing systems
In veel embedded systemen wordt signaal processing toegepast. Als input geldt vaak sensor data. De signaal processing kan bestaan uit een real-time regel lus of een algoritme.

algortime

Realt-time algoritmen
Bij AEMICS zijn we goed in staat om complexe algoritmen te vertalen naar een real-time oplossing. De implementatie kan in software (sequentieel) of in hardware (parallel) worden gemaakt. AEMICS gebruikt hiervoor de volgende platforms:

  • Microprocessor
  • DSP (Digitale Signaal Processoren)
  • FPGA (Field Programmable Gate Arry)
  • ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

Van de signaalprocessing algoritmen worden eerst simulatie modellen gemaakt met test benches. Ook de omgeving (sensoren of actuatoren) worden gemodelleerd. Bij de vertaling naar hardware wordt dezelfde testbench voor verificatie en validatie gebruikt. Op deze manier wordt geborgd dat de implementatie overeenkomt met het model.

signal processing