Wat zijn Embedded systemen?
Embedded systemen combineert hardware en software tot intelligente systemen. Een algemeen embedded system bestaat uit een sensorgedeelte dat de omgeving waarneemt. De sensor informatie wordt digitaal gemaakt en aangeboden aan een CPU (microprocessor). Deze kan met de geprogrammeerde (embedded) software de sensor data analyseren en verwerken. De omgeving wordt aangestuurd door actuatoren. Het systeem kan voorzien zijn van een human interface (display, touchscreen, toetsenbord, bedieningspaneel, enz) om de functie van het systeem te monitoren of te beïnvloeden. Via een communicatie kanaal kan het systeem met andere systemen of bijvoorbeeld met het internet communiceren.

embedded systems

Applicatie gebieden
AEMICS is werkzaam in een aantal applicatie gebieden waar ze embedded systemen toepast. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Gas chromatografie
 • Motion control (E-bikes, Entertainment, Medische actuatoren)
 • X-ray processing voor materiaal analyse (diffractie)
 • Medical X-ray processing voor botdichtheidsmetingen
 • Medical X-ray imaging voor orthopedie
 • Industriele automatisering (o.a. Kantbanken)
 • Hoogspanningsmeetsystemen
 • Remote monitoring
 • LED verlichting

Expertise
Voor het maken van embedded systemen zijn diverse expertises nodig. Vaak is het hart een ditigale processor, maar de omgeving is analoog. Daarom heeft AEMICS zowel digitale als analoge expertise in huis op de volgende gebieden:

 • Anloge signaal processing: low noise, small signal, wireless, ADC / DAC, sensors
 • Digitale signaal processing: imaging, algorithmen, FPGA, DSP
 • Microprocessoren: Microchip, Atmel, ARM, Microblaze, NIOS
 • Software: Embedded Linux, C#, C++, Java
 • Power electronics:  supplies, amplifier stages (motor)
 • Interfaces: CAN, LIN, Ethernet, Ethercat, USB

C-arm