partners

EXPRESS (OPOOST EFRO Project)

 AEMICS werk samen met QMICRO aan het door OPOOST EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) gesubsidieerd project EXPRESS. In dit project wordt een snelle on-line gas mengsel monitor ontwikkeld, op basis van micro Gas Chromatografie technologie. QMICRO heeft hiervoor een speciale micro-chip-on-chip assembly technologie ontwikkeld. AEMICS heeft de elektronica ontwikkeld voor de gas chromatograaf. Alle applicatie software en het eindproduct zijn door Qmicro ontwikkelt.

OPOOST EFRO Project